Afspraken – Horus Huisartsen Zorg – Tilburg
Header afbeelding
Horus Huisartsen Zorg
Lage Witsiebaan 39 5042 DG
Tilburg

Afspraken

De spreekuren op de praktijk bij de artsen vinden altijd plaats op afspraak.

Als u wilt weten of u voor uw klacht een afspraak moet maken, kijk dan op www.thuisarts.nl of bel met de assistente 013-467.34.67

Per consult (10 minuten) wordt één klacht behandeld. Heeft u meerdere klachten of vragen? Geeft dit dan aan bij het maken van de afspraak, dan wordt er meer tijd voor u gereserveerd. Als u zelf een afspraak digitaal inplant dan moet u hiervoor een extra tijdblok reserveren! Er mogen digitaal maximaal 2 tijden per persoon per week worden gereserveerd.

Als u een afspraak wil maken dan kan dit:

 

 • Telefonisch:013-467 34 67

 

 • De assistentes hebben een inloopspreekuur op woensdag van 14.00 uur tot 15.00 en op donderdag van 10.00 uur tot 11.00 uur. U kunt hier terecht zonder afspraak voor wratten aanstippen, injecties door de assistentes, bloeddrukmeting, beoordelen oor (niet uitspuiten) en hechtingen verwijderen.

Als u het idee heeft dat de afspraak nog dezelfde dag moet plaatsvinden dan vragen we u te bellen tussen 8.00 en 9.30 uur.

Als u niet kunt komen op de gemaakte afspraak vragen wij u deze 24 uur van tevoren af te zeggen, zodat we in de gereserveerde tijd nog andere mensen kunnen helpen. Indien afspraken niet worden afgezegd zijn wij genoodzaakt €20 bij u in rekening te brengen.

Let op!  Alle telefoongesprekken worden opgenomen voor trainings-, en kwaliteitsdoeleinden. De opnames blijven 90 dagen bewaard,
waarna zij worden verwijderd. De opnames vallen onder het inzage recht van de patient (Bron: KNMG).

Visites
Wanneer u om medische redenen niet zelf naar de praktijk kunt komen, kunt u een huisbezoek aanvragen.

De assistente beoordeelt, samen met de huisarts, het best passende beleid bij de klachten. Dit kan bestaan uit het toekennen van de visite, het geven van telefonisch advies, het aanbieden van een afspraak op de praktijk of het uitschrijven van een recept.

LET OP: Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen!

Overige afspraken
Voor alle overige afspraken kunt u bellen met de praktijk. Bijvoorbeeld voor afspraken bij:

 • de praktijkondersteuner somatiek (POH-S)
 • de praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ)
 • de praktijkondersteuner GGZ Jeugd (POH-GGZ Jeugd)
 • de assistentes
 • het chirurgie spreekuur
 • het CVRM-spreekuur

Triage in de huisartsenpraktijk: wat is triage?

Wanneer u de huisarts belt, krijgt u een van de praktijkassistentes aan de telefoon. Zij vraagt u naar de reden dat u belt en stelt u een aantal vragen om uw hulpvraag precies duidelijk te krijgen. Dat heet triage.

Triage zorgt er voor dat ondanks de toenemende drukte, de wachttijden zo kort mogelijk blijven. Het gaat er om dat u als patiënt de juiste zorg krijgt, op het juiste moment (bijv. bij spoed snel een afspraak of een spoedvisite), en bij de juiste hulpverlener. Het is niet de bedoeling dat de praktijkassistente de diagnose gaat stellen.
Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen zal de praktijkassistente u een aantal vragen stellen en kan zij u een voorstel doen. Er zijn verschillende mogelijkheden:

 • De assistente geeft u een advies, dit advies wordt altijd nabesproken met de huisarts;
 • De assistente maakt een afspraak voor een consult bij de huisarts, praktijkondersteuner of assistente;
 • De assistente maakt een afspraak voor een visite.

Als de afspraak geen haast heeft, zal de praktijkassistente u soms het voorstel doen later in de week te komen. Als u meerdere dingen wilt bespreken zal de assistente een dubbele afspraak voor u maken.

Triage gebeurt op basis van zorgvuldig opgestelde protocollen. Onze praktijk- assistentes hebben hiervoor de noodzakelijk aanvullende cursussen gevolgd. Uiteraard doen de praktijkassistentes alles in samenspraak en overleg met uw eigen huisarts.

Hoe kunt u meewerken aan een goede triage?
Voor een soepel verloop van het spreekuur – waarbij wachttijden tot het minimum beperkt zijn – is het van belang dat u bij het maken van een afspraak behalve de aard van uw vraag, ook duidelijk aangeeft of u voor één of voor meerdere vragen een afspraak met uw huisarts wilt, en of u denkt extra spreekuurtijd nodig te hebben. Op die manier kan er een afspraak gemaakt worden op het juiste moment en wordt er voldoende tijd voor ingepland, waardoor lange wachttijden kunnen worden voorkomen.