NPA Prakijkaccreditering – Horus Huisartsen Zorg – Tilburg
Header afbeelding
Horus Huisartsen Zorg
Lage Witsiebaan 39 5042 DG
Tilburg

NPA Prakijkaccreditering

Horus Huisartsenzorg voldoet aan de eisen van NHG-Praktijkaccreditering van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)! Dit is het kwaliteitskeurmerk en de methode voor systematische verbetering van de huisartsenzorg. NHG Praktijk Accreditering (NPA) is het onafhankelijk kwaliteitsinstituut voor de certificering van de reguliere huisartsenzorg. NPA heeft als taak het beheer, de ontwikkeling en de uitvoering van de NHG-Praktijkaccreditering, de methode voor verbetering van huisartsenzorg van, voor en door huisartsen.

De praktijk heeft het certificaat met bijbehorend kwaliteitskeurmerk in 2009 voor het eerst toegekend gekregen.