Praktijkreglement – Horus Huisartsen Zorg – Tilburg
Header afbeelding
Horus Huisartsen Zorg
Lage Witsiebaan 39 5042 DG
Tilburg

Praktijkreglement

Om de zorg voor iedereen zo soepel mogelijk te laten verlopen hebben we een aantal regels in de praktijk. Met het handhaven van deze regels willen we ook het uitlopen van het spreekuur zoveel mogelijk beperken. Wel willen we iedereen de zorg geven die er op dat moment nodig is. Hierdoor kan het zijn dat er wat uitloop ontstaat.

 • De bejegening dient wederzijds rustig en respectvol te gebeuren.
 • Als degene voor u bij de balie wordt geholpen vragen wij u afstand te bewaren in verband met de privacy.
 • Als u een afspraak niet kunt halen vragen wij u deze tijdig af te zeggen.

Telefonische adviezen:

 • Voor veel voorkomende klachten kan de assistente u prima telefonisch adviseren soms na overleg met de huisarts.
 • Alle in de praktijk werkzame assistentes hebben hiervoor een medische opleiding gehad.
 • Voor uitslagen van onderzoeken kunt u het beste bellen tussen 10.00 – 12.00.

Spreekuur:

 • Alle spreekuren zijn op afspraak
 • Afspraken voor dezelfde worden gemaakt tussen 8.00 en 9.30 uur
 • Afspraken voor de komende dagen kunnen ook later op de dag gemaakt worden
 • Bij het maken van een afspraak kan u voorkeur voor een bepaalde arts aangeven, wij proberen hier zoveel mogelijk rekening mee te houden.
 • Er zijn iedere dag plaatsen beschikbaar die tot maximaal 2 weken voordien worden ingepland.
 • U wordt gevraagd naar de klacht die u wil bespreken. De afspraak is voor deze klacht.
 • Een normale afspraak duurt 10 minuten. Dit is inclusief het ophalen uit de wachtkamer en het noteren van de gegevens achteraf. Voor complexe problemen mag u een dubbele afspraak aanvragen voor 20 minuten.
 • Voor afspraken die niet nagekomen worden en niet tenminste 24 uur tevoren zijn afgemeld wordt bij uzelf €20 in rekening gebracht. Dit is niet bij uw ziektekostenverzekeraar terug te vragen.

Visites:

 • Visites worden alleen gereden als het om medische redenen niet mogelijk is naar de praktijk te komen.
 • Visites worden alleen gereden binnen het reguliere praktijkgebied.
 • Visites kunnen worden aangevraagd bij de assistente tussen 8.00 en 9.30, de klachten worden dan overlegd met de huisarts en er wordt een passend beleid afgesproken. Dit kan bestaan uit het toekennen van de visite, het geven van telefonisch advies of het uitschrijven van een recept.

Spoedgevallen:

 • Spoedgevallen zijn problemen waarbij om medische redenen niet gewacht kan worden tot het volgende reguliere contact moment met de praktijk.
 • De praktijk is bereikbaar voor spoedgevallen van 8.00 tot 17.00. U belt met het vaste praktijknummer 013-467.34.67, keuze 1.

Vergoedingen: 

 • U krijgt zorg van uw huisarts vergoed uit uw basisverzekering.
 • Laat uw huisarts aanvullend onderzoek doen zoals bv bloedprikken, een rontgenfoto of een hartfilmpje of wordt u doorgestuurd naar het ziekenhuis? Dan betaalt u wel eigen risico.
 • Ook medicatie en de kosten van een spiraal vallen niet onder de vergoeding van de huisarts. Dit zijn apotheekkosten. De afspraken met uw zorgverzekering zijn bepalend voor de vergoeding.